Zaznacz stronę
Michał Młotek | Kandydat na Burmistrza Iławy
inwestycje, rozwój, miejsca pracy dla mieszkańców

Michał

Młotek

Kandydat na BURMISTRZA IŁAWY

Iława | Miasto Przyszłości!
Michał Młotek | Kandydat na Burmistrza Iławy

Kandydaci do Rady Miejskiej w Iławie
z KWW Michała Młotka „Razem dla Iławy”

Okręg 1

Okręg 1

Tomasz Woźniak
Martyna Wyżlic
Paula LUBECKA
Przemysław KLONOWSKI
Elżbieta Kowalczyk
Tomasz Woźniak
Martyna Wyżlic
Paula LUBECKA
Przemysław KLONOWSKI
Elżbieta Kowalczyk
Edward JASIK
Jolanta Michalewska
Bartosz Tessar
Marcin Fornahl
Edward JASIK
Jolanta Michalewska
Bartosz Tessar
Marcin Fornahl

Okręg 2

Okręg 2

Adam Żyliński
Ewa Jackowska
Janusz Zaborowski
Maria Tulik
Marek Wojewoda
Adam Żyliński
Ewa Jackowska
Janusz Zaborowski
Maria Tulik
Marek Wojewoda
Agnieszka Prass
Kinga Sulej
Klaudia Żelazowska
Dariusz Paczkowski
Agnieszka Prass
Kinga Sulej
Klaudia Żelazowska
Dariusz Paczkowski

Okręg 3

Okręg 3

Michał Młotek
Aneta Rychlik
Paula LUBECKA
Jadwiga Kolman
Joanna Sierzputowska
Michał Młotek
Aneta Rychlik
Paula LUBECKA
Jadwiga Kolman
Joanna Sierzputowska
Artur Miśkiewicz
Anna Kadzik
Grzegorz Jurczak
Grzegorz Olszewski
Artur Miśkiewicz
Anna Kadzik
Grzegorz Jurczak
Grzegorz Olszewski

To będzie dobry i sprawny burmistrz Iławy

Michał Młotek Kandydat na Burmistrza Iławy na tle Małego Jezioraka

Michał Młotek (ur. 1984) - iławianin, samorządowiec, społecznik. Ukończył zarządzanie w administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, samorząd terytorialny i rozwój lokalny na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia menedżerskie.

Swoje życie zawodowe związał z Iławą. W lokalnym samorządzie pracuje od blisko 20 lat. Przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery. Obecnie, jako zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, koordynuje realizację projektów prozatrudnieniowych i progospodarczych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, kierowaniu zespołami projektowymi i pozyskiwaniu środków z dotacji.

W latach 2014-2018 pełnił funkcję radnego i Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego, będąc najmłodszą osobą w historii samorządu powiatu na tym stanowisku. Od 2018 roku pełni funkcję radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie. Poprowadził łącznie prawie 130 sesji obu rad.

Jako radny dbał o budowanie relacji z mieszkańcami. Zawsze był dostępny i gotowy do wysłuchania opinii, sugestii i postulatów iławian. Wykazywał się inicjatywą oraz znajomością lokalnych problemów. W mijającej kadencji zasiadał w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Lista jego działań i interwencji dostępna jest na stronie www.michalmlotek.pl. O swoich aktywnościach informuje na bieżąco także na fan-page'u facebook.com/michal.mlotek.ilawa.

Jest miłośnikiem Iławy. Aktywnie uczestniczy w życiu swojego miasta. Od 2019 roku regularnie zaprasza mieszkańców Iławy do wspólnego sprzątania lasu za osiedlem Podleśnym w Iławie. W 2020 roku, w związku z wprowadzeniem obowiązkowej segregacji odpadów, przygotował i sfinansował z własnych środków ulotkę edukacyjną o zasadach segregacji. Trafiła ona do wszystkich mieszkań w Iławie.

Jest autorem książek i artykułów popularnonaukowych oraz podcastów o Iławie. Od 10 lat współorganizuje edukacyjne spacery po mieście, w których wzięło udział ponad 10 tysięcy iławian. Od 2005 roku prowadzi w swoim wolnym czasie Internetowe Muzeum Iławy, które popularyzuje wiedzę o mieście. Każdego dnia ze zbiorów muzeum korzystają setki mieszkańców Iławy.

Michał Młotek Kandydat na Burmistrza Iławy na tle Małego Jezioraka

 

Interesuje się rozwojem i ewolucją miast, gospodarką, nowymi technologiami i historią Iławy po 1945 roku.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci: 11-letniego syna Mikołaja i 2,5-letnią córkę Helenę.

Chce wziąć pełną odpowiedzialność za Iławę. Kandyduje na urząd burmistrza, ponieważ chce, by Iława przyspieszyła i stała się nowoczesnym miastem z ofertą dla każdego mieszkańca. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia iławian i zatrzymanie wyjazdów młodych ludzi z Iławy.

Program KWW Michała Młotka
„Razem dla Iławy”

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program “Pierwsze 100 dni pracy w ratuszu”

Przygotowaliśmy program na pierwsze 100 dni pracy w ratuszu. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania i wprowadzania zmian, które odpowiadają na oczekiwania i potrzeby iławian. Oto lista działań, z których rozliczymy się przed Państwem po pierwszych trzech miesiącach pracy w ratuszu:

 

1. Sprzątniemy tereny miejskie

Koniec z bałaganem na ulicach Iławy. W mieście pojawi się więcej koszy na śmieci.

2. Uporządkujemy zieleń

Zainwestujemy w nowe nasadzenia a zadbana zieleń znów stanie się wizytówką Iławy.

3. Skorygujemy rozkład jazdy autobusów

Usprawnimy komunikację miejską w oparciu o wnioski i uwagi mieszkańców.

4. Powołamy Biuro Obsługi Inwestora

Stworzymy specjalny zespół urzędników, który będzie aktywnie zabiegać o nowe inwestycje i miejsca pracy dla iławian.

5. Przeprowadzimy analizę planu zagospodarowania Iławy

Zabezpieczymy najcenniejsze fragmenty naszego miasta przed dalszą niekontrolowaną zabudową.

6. Dokonamy audytu miejskich dróg, chodników i ścieżek rowerowych

Wskażemy miejsca na terenie miasta wymagające natychmiastowej poprawy lub remontu.

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program tworzenia nowych miejsc pracy

Naszym celem jest poprawa jakości życia iławian i podniesienie prestiżu Iławy w oczach inwestorów. Program tworzenia nowych miejsc pracy to jeden z naszych pomysłów na zatrzymanie młodych ludzi w Iławie.

1. Powstaną nowe tereny pod zakłady pracy

We współpracy z Gminą Wiejską Iława stworzymy na wschód od Iławy “Iławską Gminno-Miejską Strefę Gospodarczą” z 40 ha wolnych terenów inwestycyjnych pod budowę zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych, w których powstaną setki dobrze płatnych miejsc pracy. Strefa zostanie skomunikowana z Iławą specjalną linią autobusową.

2. Powołamy Biuro Obsługi Inwestora

Stworzymy specjalny zespół urzędników, który będzie aktywnie zabiegać o nowe inwestycje i miejsca pracy dla iławian.

3. Opracujemy strategię rozwoju Iławy do 2050 roku

O Iławie myślimy perspektywicznie, a nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym. Strategia określi długoterminowe cele i kierunki rozwoju miasta.

4. Zainwestujemy w rozwój infrastruktury

Koniec z inwestycjami “na papierze”. Dzięki realizacji ważnych inwestycji zwiększymy atrakcyjność miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

5. Wzmocnimy lokalny rynek

Wesprzemy lokalnych przedsiębiorców, promując ich produkty i usługi.

6. Wydłużymy sezon turystyczny

Przygotujemy całoroczną ofertę dla turystów. Iławianie zaczną w końcu czerpać korzyści z turystyki na przestrzeni całego roku.

7. Przygotujemy nowe otwarcie na kolej

Zainicjujemy działania mające na celu lepsze wykorzystanie potencjału kolejowego Iławy. Kolej znów stanie się strategicznym partnerem miasta.

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program "Odkorkujemy Iławę”

Podejmiemy działania, które sprawią, że poruszanie się po Iławie będzie szybsze i bezpieczniejsze. Naszym celem jest zmniejszenie korków i wyprowadzenie ciężkiego ruchu z miasta. Zmiany, które wprowadzimy, znacząco podniosą komfort życia iławian.

1. Przebudujemy newralgiczne skrzyżowania

Przebudowy doczeka się między innymi rondo przy “Budowlance”.

2. Zainicjujemy budowę nowych dróg

Przygotujemy budowę kolejnego łącznika ulic Dąbrowskiego i Ostródzkiej.

3. Wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską

Jazda miejskimi autobusami dla dzieci i młodzieży posiadających Iławską Kartę Mieszkańca będzie bezpłatna.

4. Skorygujemy rozkład jazdy autobusów

Usprawnimy komunikację miejską w oparciu o wnioski i uwagi mieszkańców.

5. Tunel, wiadukt, droga ekspresowa S5 i nowy przystanek kolejowy

Doprowadzimy do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ulicy Wyszyńskiego i wiaduktu na drodze krajowej nr 16 pod Iławą. Będziemy walczyć o najkorzystniejszy dla Iławy przebieg drogi ekspresowej S5. Wesprzemy kolej w jak najszybszej budowie przystanku kolejowego Iława Wschodnia wraz z całą okoliczną infrastrukturą.

6. Zadbamy o rozwój ścieżek rowerowych

Ścieżki w i wokół Iławy będą rozbudowywane. Będziemy zachęcać mieszkańców do częstszego korzystania z rowerów.

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program “Odbetonujemy Iławę”
To nasza odpowiedź na potrzebę ochrony interesów wszystkich obecnych i przyszłych mieszkańców Iławy. Zobowiązujemy się do zdecydowanego przeciwdziałania niekontrolowanemu betonowaniu przestrzeni miejskiej i nieuzasadnionym wycinkom drzew. Będziemy przeciwdziałać każdemu działaniu, które stoi w sprzeczności z interesem iławian.

1. Przeprowadzimy analizę planu zagospodarowania Iławy

Zabezpieczymy najcenniejsze fragmenty naszego miasta przed dalszą niekontrolowaną zabudową.

2. Wprowadzimy rygorystyczne zasady wycinki drzew

Nie może być regułą to, że wnioski o wycinkę drzew są załatwiane od ręki. Każda taka decyzja musi być przeanalizowana i przemyślana. Za jedno wycięte drzewo trzeba będzie posadzić trzy nowe w promieniu 50 metrów od miejsca wycinki.

3. Zadbamy o ład przestrzenny

Wprowadzimy konkretne wymogi dla każdego, kto będzie chciał coś w Iławie wybudować. Popieramy realizację inwestycji prywatnych, ale podstawowym warunkiem zawsze będzie działanie w zgodzie z interesem miasta.

4. Zainwestujemy w zieleń i walkę ze smogiem

W mieście pojawią się nowe nasadzenia a zadbana zieleń znów stanie się wizytówką Iławy. Wśród nowych nasadzeń pojawią się rośliny pochłaniające smog.

5. Stworzymy Zielony budżet obywatelski

Naszym celem jest utworzenie nowych, atrakcyjnych i zadbanych przestrzeni zielonych w Iławie, sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji.

6. Zawalczymy o estetykę miasta

Ochronimy przestrzeń miejską przed nielegalnym graffiti i innymi formami wandalizmu.

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program "Inwestycje i rozwój"

Skończymy z działaniami „na papierze”. Rozpoczniemy prawdziwą realizację prorozwojowych inwestycji, które odpowiadają na aktualne i przyszłe potrzeby i wyzwania naszego miasta.

1. Stare Miasto

Ożywimy plac Starego Miasta. Miejsce to znów stanie się magnesem dla mieszkańców i turystów.

2. Mediateka i przestrzeń dla młodzieży

Do zaniedbanego Domu Weterana przeniesiemy nie tylko miejską bibliotekę. Stworzymy tam też przestrzeń dla młodzieży. Będzie to miejsce spotkań, koncertów i rozwijania pasji.

3. Muzeum w młynie

W zrujnowanym młynie powstanie pierwsze w Polsce Muzeum Skarbów, w którym – poza wystawami poświęconymi historii Iławy – prezentowane będą skarby odkryte w ostatnich latach na terenie Pojezierza Iławskiego.

4. Fosa, park Ślimak i reprezentacyjny pomost na Małym Jezioraku

Zaniedbane miejsca w centrum Iławy zyskają nowe oblicze. Wraz z reprezentacyjnym pomostem na Małym Jezioraku stworzą kompleks terenów rekreacyjnych, który będzie nową atrakcją i wizytówką Iławy.

5. Ścieżka do lasu

Odcinek ulicy 1 Maja prowadzący do lasu za osiedlem Podleśnym w końcu doczeka się przebudowy. Pod samym lasem powstanie też nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców.

6. Zadaszony amfiteatr

Na miejscu obecnego amfiteatru powstanie nowoczesny obiekt z zadaszeniem. Dzięki temu możliwe będzie organizowanie większej ilości wydarzeń, niezależnie od pogody. 

7. Targowisko Miejskie

Zmodernizujemy miejskie targowisko. Zapewnimy lokalnym producentom i przedsiębiorcom warunki sprzyjające prowadzeniu sprzedaży a iławianom komfortowy dostęp do świeżych i zdrowych produktów.

8. Szkoła na osiedlu Piastowskim

Będziemy dążyć do rozpoczęcia budowy szkoły na osiedlu Piastowskim. Działania w tej sprawie poprzedzi poważna analiza demograficzna. Nowa placówka stanie się też miejscem integrującym społeczność lokalną.

9. Stadion

Doprowadzimy do kompleksowej modernizacji iławskiego stadionu. Naszym celem jest przekształcenie istniejącego obiektu w nowoczesne centrum sportowe.

10. Budowa budynków z mieszkaniami komunalnymi

Wybudujemy co najmniej jeden budynek z kilkudziesięcioma nowymi mieszkaniami komunalnymi dla mieszkańców Iławy, których do tej pory nie było stać na kupno lub wynajem własnego lokum.

Sąsiedzkie sprzątanie lasu
Program “Iława na co dzień”

Zwiększymy atrakcyjność Iławy jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku. Program „Iława na co dzień” ma na celu wprowadzenie serii inicjatyw, które sprawią, że nasze miasto stanie się bardziej przyjazne dla wszystkich mieszkańców.

1. Nowe wydarzenia kulturalne i sportowe

Rozszerzymy ofertę kulturalną i sportową. Iława musi tętnić życiem przez cały rok! Wesprzemy twórców i artystów w promocji ich osiągnięć.

2. Iława dla seniora

Będziemy rozwijać wsparcie dla seniorów. Zorganizujemy tygodniowe “Iławskie Senioralia”. Wdrożymy też program “Złota rączka dla seniora”, czyli nieodpłatną pomoc w drobnych, domowych naprawach.

3. Wzmocnimy ofertę edukacyjną Iławy

Szkoły otrzymają dodatkowe wsparcie, które pozwoli im na rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

4. Budżet obywatelski

Budżet obywatelski zostanie podzielony po równo na wszystkie osiedla. Stworzymy też Zielony budżet obywatelski, który umożliwi tworzenie nowych przestrzeni zielonych w Iławie.

5. Wzbogacimy ofertę iławskiego kina

Wzbogacimy ofertę kina tak, aby każdy mieszkaniec znalazł w nim coś dla siebie.

6. Zdrowo i aktywnie

Zwiększymy dostępność aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców Iławy.

7. Iławskie becikowe

Mieszkańcy Iławy, którym urodzi się dziecko, otrzymają becikowe w wysokości 750 zł oraz wyprawkę dla noworodka.

Twoje uwagi, sugestie, pomysły i pytania

Głos mieszkanek i mieszkańców Iławy jest dla mnie bardzo ważny.
Zachęcam iławian do przesyłania swoich uwag, sugestii, pomysłów i pytań. Porozmawiajmy o przyszłości naszego miasta!

Korzystając z formularza kontaktowego, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności

14 + 11 =